Coaching

(Team) Coaching en mediation

Behouden wat goed is, veranderen wat nodig is.

Individuele coaching –professionele en/ of persoonlijke ontwikkeling

In individuele coaching kijken we naar wie je bent, waar je kracht ligt, wat je wilt en wat kan. Hoe kun je verwezenlijken wat je wenst en laten wat onwenselijk is?

Kenmerken van de coaching; waarderend, ruimte, praktisch, concreet, resultaat.
Individuele coaching kan face to face plaatsvinden of via e-mail/ chat.

De coaching wordt aangeboden aan particulieren en professionals.

Teamcoaching – excelleren door de kracht van het samenspel

Bergsma TAI heeft uitgebreide ervaring in procesbegeleiding van (management) teams. Met behulp van teamdagen, intervisie, managementsessies worden gewenste ontwikkelingen gefaciliteerd. Kenmerken van de teamcoaching; inspirerend, verrassend, spiegelend, oplossinggericht, concreet, actie. Desgewenst kan een teamcoaching voorafgegaan worden door beeldvormende analyse.

Videocoaching – Kijken naar en leren van jezelf

Bergsma TAI doet wekelijks aan videocoaching. Op de werkvloer wordt klantcontact in beeld gebracht en besproken. Deze methodiek laat de deelnemer zien wat nooit verteld kan worden en leidt tot bewust worden en vergroten van persoonlijk en professionele competenties.
Hoewel medewerkers vooraf soms opzien tegen videocoaching, zorgt de toegepaste methodiek ervoor dat men achteraf zonder uitzondering zeer enthousiast is over het inzicht en de handvatten die de videocoaching oplevert. De videocoaching wordt ingezet ten behoeve van verbetering van de behandeling en begeleiding in relatie tot patiënten, bewoners en cliënten, maar ook voor klantencontacten.

Mediaton – Naar een acceptabele uitkomst

Met behulp van een beproefd model wordt in een aantal gezamenlijke en individuele gesprekken op waardevrije wijze de verschillende standpunten en belangen in kaart gebracht. Vervolgens kijken we naar mogelijkheden gezocht die acceptabel zijn voor alle partijen. Kenmerken van deze methode; respectvol, helder, erkennend voor alle partijen, spiegelend, constructief.

E-coaching – Ontwikkeling in een persoonlijke omgeving

E-coaching volgt op een teamtraject of training, gaat daaraan vooraf of wordt als losse leermodule ingezet. De ervaring met deze methode is dat ongewenste situaties die soms al langere tijd bestaan, vlot getrokken kunnen worden. De gerichte focus op een bepaalde situatie en de actiegerichte opdrachten in de praktijk maken dat er een groot veranderpotentieel is. De vertrouwelijkheid tussen gecoachte en coach, maakt dat er onderwerpen ingebracht worden die anders verborgen blijven.

Neem contact op over coaching

  • Al jaren werken wij als Antonius Zorggroep naar volle tevredenheid samen met Gerben Bergsma. Hij luistert goed naar de vraag en levert maatwerk.

    Maike de Block Antonius Zorggroep

Coaching verzorgd voor: